Graag zouden we binnen zorgcentrum Ververshof vijfenzestig aangepaste schuifbingo kaarten willen aanvragen. Hiervoor vragen wij een eenmalige donatie van het samenfonds0495.
Voor de bewoners en omwonenden van zorgcentrum Ververshof wordt er op elke woensdagmiddag door een negental vrijwilligers een kien-activiteit georganiseerd in de centrale ontmoetingsruimte. Een laagdrempelige en populaire welzijnsactiviteit met ongeveer veertig deelnemers.
Op dit moment wordt er tijdens deze activiteit nog gebruik gemaakt van ouderwetse papieren bingokaarten met losse fiches. Gezien het zicht en de mobiliteit van onze ouderen achteruit gaat wordt het voor veel van hen steeds lastiger om deel te nemen. Ook de losse fiches en het feit dat de
papieren kaarten niet goed schoongemaakt kunnen worden maakt het gebruik hiervan steeds minder praktisch. Vrijwilligers geven de beperkingen van deze kaarten aan en moeten helaas steeds vaker deelnemers die hier geen goed gebruik van kunnen maken teleurstellen.
De behoefte om deel te nemen aan deze activiteit en in contact te komen met anderen ouderen groeit daartegenover bij zowel onze bewoners en omwonende ouderen. Juist deze herkenbare spelactiviteit kan er toe bijdrage dat oudere wijkbewoners, deelnemers dagbehandeling en onze kwetsbare bewoners elkaar kunnen (blijven)ontmoeten. Om onze mindermobiele en/of visueel beperkte bezoekers deel te kunnen laten nemen
willen we zestig aangepaste schuifbingo kaarten aanschaffen.