Met een pipowagen staan we in de wijk Groenewoud. Het vrijwilligersteam, ondersteund door professionals, is actief 0m inwoners uit te nodigen voor een gesprek. Doelen hierbij zijn:

  • Om eerder (hulp)vragen aan een ander te stellen;
  • Betrokkenheid bij elkaar vergroten en versterken;
  • Stimuleren van inwoners om zich in te zetten voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • Infrastructuur opbouwen m.b.t. vroeg signalering door en voor de wijk. Dit is een dynamisch proces van op- en afschalen van hulpverlening en inzet vrijwilligers;
  • Inzetten van kwaliteiten en talenten van betrokken burgers.