Rennen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor kinderen, jongeren & volwassen met een lichamelijke beperking (zoals MS, Cerebrale Parese, Spina Bifida, hersenbloedingen of syndromen). In het dagelijks leven maken zij vaak gebruik van een rollator of een rolstoel wegens een beperkte loopfunctie. Deelnemen aan sport- & beweegactiviteiten is voor hen daarom geen vanzelfsprekendheid. Vergeleken met personen zonder een fysieke beperking sporten zij beduidend minder. Regelmatig sporten en bewegen heeft een positief effect op de gezondheid.

Wanneer sporten niet vanzelfsprekend is kan de RaceRunner faciliteren. De RaceRunner is een loop- en renhulpmiddel. De gebruiker van de RaceRunner zet zich, tijdens het verplaatsen af op de grond om zich voorwaarts te verplaatsen. Hierdoor kan iemand die rollator of rolstoel afhankelijk is toch de vrijheid en het plezier van lopen en rennen ervaren!
Als sportaanbieder & zorgverlener ondersteunen wij de gezamenlijke ambitie ’dat iedereen levenslang met plezier kan deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten’. Door middel van RaceRunning zien wij de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan deze mooie ambitie.