Locatie Graafschap Hornelaan Weert, aanschaf Duo-fiets voor mensen met verstandelijke beperking