Bewoners zorgcentrum, bewoners uit de wijk/KBO gaan samen schilderen onder begeleiding van vrijwilliger, Jan van de Laar (idee Wensfabriek).