Privacy / AVG

Als u een aanvraag indient bij het Samenfonds is het noodzakelijk dat u informatie invult over uw organisatie en contactpersonen en de activiteiten waarvoor u een aanvraag indient. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen.

Het Samenfonds gebruikt de persoonsgegevens alleen om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, contact met u op te nemen en om bij toekenning betalingen te doen. Bij toekenning zullen wij via deze website en via (social) media bekendheid geven aan de donatie. Hierbij vermelden wij geen persoonsgegevens (alleen organisatienaam, gesponsorde activiteit). Wel zullen wij fotomateriaal van de cheque-uitreiking en/of foto’s die u ons beschikbaar stelt gebruiken voor mediadoeleinden. Dit is een voorwaarde om voor toekenning in aanmerking te komen.
Het Samenfonds verzendt geen nieuwsbrieven waarvoor u zich kunt aanmelden of afmelden.

Persoonsgegevens van contactpersonen zullen wij niet ter beschikking stellen aan derden, zonder uw instemming.

Uw persoonsgegevens worden na twee kalenderjaren verwijderd uit de aanvraagformulieren via deze website. Indien u de gegevens eerder verwijderd wil hebben kunt  u hiertoe een verzoek indienen. Wij zullen daar dan zorg voor dragen.
Betaalgegevens worden langer bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen. De betaalgegevens betreffen in vrijwel alle gevallen louter organisatiegegevens, omdat het Samenfonds alleen uitkeert aan rechtspersonen en niet aan particulieren.

Het Samenfonds doet via website of social media of op andere wijze niet aan data-analyses of -verzameling op basis van uw persoonsgegevens. Via Google Analytics ontvangen wij alleen geanonimiseerde gegevens.  Het Samenfonds doet evenmin op basis van deze analyses gerichte reclame-uitingen. Om deze reden is op de website ook geen cookie statement geplaatst.

De website van het Samenfonds voldoet aan de relevante veiligheidsstandaarden. De website beschikt over een SSL certificaat; hierdoor worden data tussen de browser en server versleuteld waardoor gegevens niet door derden meegelezen of aangepast kunnen worden.

Op deze wijze waarborgen wij een veilige omgang van uw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving (AVG). Mocht u meer informatie willen of gegevens gewijzigd willen zien of bent u van mening dat er sprake is van ‘lekken’ van uw persoonsgegevens via het Samenfonds, dan horen wij dat graag via het contactformulier (klik op envelopje rechtsonder in beeld) of via het in de menubalk genoemde e-mailadres.