Criteria

Criteria en voorwaarden:

Het Samenfonds0495 hanteert de onderstaande criteria / voorwaarden voor het kunnen indienen van een donatie-aanvraag.

 • De aanvrager dient een non-profit organisatie te zijn met een Kamer van Koophandel nummer. Indien de aanvrager geen formele organisatie is, is het mogelijk om onder de paraplu van een stichting of vereniging een aanvraag in te dienen.
  Voorbeeld: een aantal enthousiaste bewoners die een speeltuin willen opknappen. Zij kunnen de wijkraad (als formele stichting) vragen om ‘penvoerder’ te zijn.
 • Het project vindt plaats in, of is gericht op de inwoners van het werkgebied van het Samenfonds0495 (dat is vooralsnog binnen de grenzen van de gemeente Weert).
 • Het Samenfonds streeft ernaar mensen bij elkaar te brengen en zet zich in voor een sterkere gemeenschap. Het project dient hieraan een vernieuwende en/of versterkende bijdrage te leveren.
 • Het “maatschappelijk rendement” van het project dient aantoonbaar te zijn. Wie “profiteren” er van het project? Indien dat vooral de eigen organisatie is (of je eigen hobby), geef dan ook aan welke extra wederkerige diensten je levert om andere groepen of organisaties te helpen (je ‘tegenprestatie’).
 • Er is sprake van voldoende draagvlak in de lokale samenleving. Dat dient o.a. zichtbaar te zijn in een behoorlijke inzet van vrijwilligers.
 • Er is sprake van een behoorlijke inzet om ook op andere manieren aan de benodigde middelen te komen. In dat kader kan het Samenfonds0495 ook ondersteunende diensten leveren.
 • Als het initiatief op een andere wijze dan met geld geholpen kan worden, heeft dat voorrang. (bijvoorbeeld een vereniging die vraagt geld aan voor een start en finish boog, en we weten dat een andere vereniging net een start en finish boog heeft gekocht. Dan brengen we deze organisaties graag samen in contact.) Materiaal uitwisseling onder elkaar.
 • Aanvragen dienen vooraf en volledig ingevuld, digitaal, middels het voorhanden zijnde format te worden ingediend. Er is sprake van een projectplan en een goede begroting.
 • De aanvrager stemt er mee in dat hun project voor publiciteit gebruikt kan worden.
 • Aan een aanvraag kunnen nimmer rechten worden ontleend.
 • Niet in aanmerking komen:
  – Feesten en jubileumvieringen als zodanig.
  – Hulpverlening in de persoonlijke levenssfeer.
  – Kosten voor reguliere werkzaamheden exploitatiekosten/basisactiviteiten).
 • Er is geen limiet aan het aantal aanvragen dat men indient. Bij een eventueel ontoereikend beschikbaar budget kan het feit dat men al vaker een succesvolle aanvraag gedaan heeft, reden zijn tot een afwijzing.
 • Een project kan voor maximaal 3 jaar in aanmerking komen voor ondersteuning.
 • Er kan maximaal een bijdrage worden gevraagd van € 5.000,- per jaar.
 • Er wordt bij de toekenning van donaties rekening gehouden met een evenredige verdeling over de verschillende sectoren.
 • Indien een eventuele donatie niet ingezet wordt voor het aangegeven doel, dient deze donatie teruggegeven te worden.
 • Het Samenfonds0495 wordt over het eindresultaat geïnformeerd. Dit digitale (foto)verslag (klik op ‘verslag) wordt geplaatst op de website van het Samenfonds en op Facebook.  Ook stemt u in met de mogelijkheid om de ingezonden foto voor andere promotionele doeleinden te gebruiken ten behoeve van het Samenfonds.
 • Indien uw aanvraag gehonoreerd is, geeft u automatisch toestemming om de foto’s die gemaakt worden tijdens de cheque-uitreiking op onze Facebookpagina te publiceren en voor andere promotionele doeleinden te gebruiken.